Zbigniew Woźniak
Zbigniew Woźniak, artysta fotografik, fotoreporter